Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

Любен Каравелов

Любен Каравелов е роден през 1834 година в Копривщица в семейството на Стойчо Любенов Каравела и Неделя Доганска. Бащата на Каравелов е бил настойник по събиране на беглика (данъка върху дребния добитък) и един от най-дейните копривщенци по онова време, общественик с голям принос към българската книжнина и просвета.

Любен КаравеловВ обстановка на сравнително за времето си охолство израства младият Любен. Сред роднини, които са начетени, грамотни и почетни хора, той има достатъчно примери за подражание и за израстване в морален план. Учи в килийното училище в Копривщица, основано от Найден Геров, предполага се по време на неговото учителстване там, както и по времето на неговия ученик Йоаким Груев. След като завършва Копривщенското училище Каравелов предприема обиколка на империята с баща си и успява да събере впечатления за бита и живота на българския народ, за неговите неволи и мечти.

Поради това, че баща му имал голямото желание Любен да стане търговец, той го изпраща в Пловдив, известен по времето със своя силен гръцки уклон и по негово настояване постъпва в гръцки "гимназион", където е подложен на силни опити за гърцизиране, както и пише в спомените си. Двегодишното пребиваване в Пловдив пък отваря очите му за големите разлики между бедни и богати, търканията между турци, гърци и българи. Впечатлителен и млад, само на 16, той се отвращава от "нечистотиите и лицемерието" на големия град, от надменността на гърците, от неуважението към обикновения човек от страна на турци и чорбаджии. Сам казва, че "не е очарован" и от българите, които според него трябвало по-настоятелно да отстояват своите права. Към края на престоя си в Пловдив, Каравелов се прехвърля в българското училище, където успява чрез руски вестници и романи, донесени по незнайни пътища да научи руски език.

Връщайки се в Копривщица, Каравелов е разочарование за баща си. Не станал търговец, а напълнил сърцето си с революционни идеи и възмущение към всеки, тъпкал народа му. Стойчо Каравела прави последен опит за "опитомяване" на своя син, като го взима на още една голяма обиколка за събиране на беглика из България, Македония и Сърбия, но единственото което донася Любен от там са записани народни песни, поговорки и впечатления от бита на различните части на Балканския полуостров.

През 1857 година Каравелов заминава за Русия, към която по това време той (пък и целия народ) питае най-топли чувства. Открива, че военното дело в академията не е за него и се записва като свободен слушател във филологическия факултет. По това време класовите различия в Русия са се задълбочили. Руският селянин се издига в култ от някои автори, литературата поема по нов - революционен път, от който се учи и Каравелов. Видял класовите неправди още в Пловдив, той горещо приема като свои тези идеи, което личи и от първите му литературни опити. Точно в Москва Каравелов издава и първите си печатни произведения, които внасят и малко ред във финансите му. Годините на гладуване - поради това, че по същото време и състоянието на баща му запада - малко по малко приключват. Пише като сътрудник за изданието "Братски Труд" и през 1861 година успява да издаде първия том на "Паметници на българския народен бит", издание с над 300 страници с поговорки, пословици, обичаи, легенди, поверия, имена, граматически правила и т.н., както и речник с български думи накрая. Вече натрупал писателски опит и почувствал се готов, Каравелов започва да пише и оригинални повести, които поради добрия му руски език пише и издава направо на него. По-късно тези творби са събрани в сборника "Страницы из книги страдания болгарскаго племени", като в него влизат и "Турски паша", "Българи от старо време", "Войвода", "Дончо", "Неда" и други. След време самият Каравелов превежда и издава тези произведения и на български.

След неуспешен атентат срещу руския император Александър Втори през 1866 година, гоненията срещу радикалната руска интелигенция се засилват значително. Тъй като Каравелов е в приятелски отношения с много от тях, скоро е принуден да бяга и през 1867 година заминава за Белград. Там той намира благодатна почва за идеите си сред новосформираната сръбска интелигенция. Пламенни слушатели попиват идеите му за несправедливото социално устройство и неравенство. Каравелов лесно успява да ги запали с плама, с който сам той е пламтял, учейки се от руските идеи за социална справедливост. Според Захари Стоянов "брат бугарин", както наричали Каравелов се ползвал с огромно уважение и бил разпознаван и поздравяван навсякъде заради "високата си фигура, черна, гъста брада, благ поглед и вдъхновено чело". Затова не е чудно, че през 1868 година, когато е убит Михаил Обренович и Каравелов е заподозрян и затворен в Будапеща, цялата сръбска интелигенция се изправя в негова защита. Цели седем месеца Каравелов прекарва в маджарския затвор, подложен на морални и физически изпитания. Превърнат в мъченик, той като че ли катализира желанието на двата народа да се борят за независимостта си.

През 1869 година Каравелов заминава за Букурещ, призован от революционния комитет там. Букурещкият революционен комитет се утвърждава като главно средище на свободолюбивите българи в емиграция. Разбира се, не минава и без борби за власт в самия комитет. Непримиримо се сблъскват идеите на "старите" и "младите"- първите, желаещи една "по-умерена борба", независимост на народа под опеката на Султана, а младите по- реакционно настроени емигранти желаят въоръжена борба за тотално освобождаване на България. Смята се, че Каравелов – недостатъчно запознат с тези въпроси поради престоя си в Белград и затвора - за кратко става маша в ръцете на "старите", но буйният му характер и непримиримост към чорбаджиите и закостенялото мислене си проличават още веднъж. В Букурещ Каравелов се среща и с Христо Ботев и двамата поемат да редактират вестник "Независимост".

Пристигането на Каравелов в Букурещ бележи и една друга повратна точка в българската борба за независимост. Неуспехите на комитските дружини на Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Караджата, Филип Тотьо налагат идеята за нов подход в борбата. Идеолог на този нов подход е именно Каравелов. Той смята, че само организираното народно въстание може да реши проблема и усилено защитава тази теза. Ботев е близкият му съратник, а Васил Левски двигателят на новата организация. Познанството на Каравелов и Левски е още от Белград и добрите им отношения спомагат много за общото дело. През 1870 година Левски е обиколил вече България, създал е много комитети, а Каравелов и цялата емиграция помагат от Букурещ. Идеите за обща балканска федерация и въставане на въоръжена борба за освобождение се приемат от все повече хора.

Ако от по горното изложение вече не е станало ясно - Любен Каравелов е имал труден характер. Лесно се е увличал по идеи, лесно се разочаровал от тях. Лесно се палел и карал с околните. Дори Левски често спорел с него и настоявал да не му се бърка в работите, тъй като не познава ясно настроенията в България. Така през 1872 година, когато Димитър Общи обира царската хазна на Арабаконашкия проход и по късно е заловен, и плановете на БРЦК са разкрити, Каравелов е стреснат и пише на Левски писмо:

"...обстоятелствата извикуват без друго кураж от наша страна и подигание на революция; причините, които и ти можеш да познаваш, не щем да ти ги расказваме, а обаждаме ти само, че трябва да са върви на бой без да губим ни минута. На сичките тъдявашни юнаци са писа и щат да заминат отсреща и надяваме са за помощ от Сьрбия и Черна гора...".

Левски се противопоставя на това решение, той знае, че народа не е готов и революцията ще бъде неуспешна. Дори решава да се върне в Букурещ, за да уговори Каравелов в противното, но е уловен и обесен през февруари 1873 година. Смъртта му покрусява Каравелов, пламът му угасва, страстта намалява... Това се вижда ясно в издавания от него вестник "Независимост", който той със страхотни усилия и лишения успява да списва до 1874 година. Бурната му натура е някак укротена, идеите за всенародно въстание вече са по-умерени, той смята, че единственият начин за успех е тоталната борба на целия народ и неговата добра подготовка. В края на 1874 година Каравелов окончателно се отделя от политиката и революционното движение, начело на което вече стои Христо Ботев - възторженият поет и идеолог. Каравелов се отдава на книжовна и просветителска дейност и както сам пише "не иска да има веч нищо общо с политиката".

По време на Априлското въстание през 1876 година Каравелов е отново запален от бунтовния дух. Сбирал четници, проповядвал Отправя се към училището и от стара, оръфана карта на Балканския полуостров откъснал парче и го прибрал в портфейла си. Обяснил, че е откъснал от картата мястото на България, което за него е светиня и го прибрал като талисман. Целият му житейски път е сякаш белязан от тая светиня, от това преклонение към Родината. Поради именно това преклонение, той не губи време след Освобождението, а бързо пуска отново печатницата си - първом в Търново, а след това и в Русе, за да печата изданието "Знание", да образова народа си. В Русе го поваля туберкулозата - резултат от дългите години мизерия и напрежение. Почива на 21 януари 1879 година - видял, но не успял да се порадва на свободата на Отечеството.

Ljuben Karavelov

Ljuben Karavelov is born 1834 in Koprivshtitsa in family of Stoicho Karavela and Nedelia Doganska. His father was observer of collection of the "beglik" (taxes over the flocks and herds) and meantime one of the richest and energetic people of the town in these ages. He was socially active person with big impact to Bulgarian literature and education.

KaravelovIn this atmosphere of prosperity grows the young Ljuben. Among erudite and reputable family he has example and opportunity to grow up morally. He was student in the monastic school in Koprivshtitsa, founded by Nayden Gerov. His teachers were Nayden Gerov himself and Yoakim Gruev, one of the greatest teachers of this epoch. After finishing Koprivshtitsa’s school Karavelov makes a tour in Ottomans Empire with his father and managed to collect impressions of life of Bulgarian people – of his misery and dreams.

Because of his father’s desire to make him a tradesman Karavelov goes to Plovdiv and enters in Greek “gimnasion” (high-school), where he’s subject of hard attempts for “greekization”. The two years stay in Plovdiv opens his eyes for the big differentiation between poor and rich people, and for big misunderstandings between Greeks, Turks and Bulgarians. He’s only sixteen years old but already is disgusted by the dirt and hypocrisy of the big town, by the arrogance of the Greeks, by the lack of respect to Bulgarian people. He’s also disappointed by the Bulgarians which, he says “must defend their rights more persistently”. By the end of his stay in Plovdiv Karavelov managed to go at the Bulgarians School where he can to read more in Bulgarian, to read Russian books and newspapers.

When he returns back to Koprivshtitsa Karavelov is big disappointment of his father. He wasn't became a tradesman, but filled his heart with revolutionary ideas and indignation to everybody who harass his people. Stoicho Karavela makes the last attempt to “tame” his son by taking him in one big tour for collecting the taxes in Bulgaria, Macedonia and Serbia, but the only thing Ljuben brings back home is written down folk songs, saws and impressions of the life in different parts of Balkan Peninsula.

In 1857 Karavelov goes to Russia. In those ages he and the whole nation feel kindly towards “mother Russia”. He discovered that he isn't interested in military profession in academy and he became free student in philology department. In Moscow Karavelov managed to publish his first literary works. He writes as collaborator in “Brothers labour” magazine and in 1861 managed to publish the first book of “Monuments of Bulgarian customs”, issue with more than 300 pages with sayings, manners, myths, names, grammar rules, etc., and also dictionary with Bulgarian words at the end. When he became more experienced and ready Karavelov starts to write his own original novels like “Turk Pasha”, “Old ages Bulgarians”, “Doncho”, “Neda”, etc.

After an abortive attempt on the life of Russian emperor Alexander II at 1866 – Russian authorities starts to pursue the radical Russian intellectuals. Because of Karavelov’s closest relations with them, soon he’s compelled to run, and in 1867 he departed to Beograd. There – among young and newly created intelligentsia Karavelov’s revolutionary ideas finds perfect soil. Those young men and women are ardent listeners and Karavelov easy “fires” them with his speeches about social inequality in Balkan Peninsula and for mutual help and general war against Ottomans Empire. After quite a while he became one of the reputable people in Beograd.

This fact isn't became unnoticed by the Bulgarian revolutionary committee in Bucharest. In 1869 Karavelov was called there to lead the committee. There he met one of the biggest and greatest Bulgarian poets and revolutionary – Hristo Botev who became his closest associate and they started to publish Bulgarian newspaper “Independence”. Ljuben Karavelov tries and managed to lead a whole new way of revolutionary campaign. After the fails of the small bands of Panaiot Hitov, Hadji Dimiter, Filip Totio, Karavelov knows that only organized, well prepared Bulgarian (or even Balkan) revolt can solve the problem and crash the Ottoman Empire.

After few dramatic events in his life, after catching and hanging of his close fiend and Bulgarian apostle of liberty Vasil Levski who prepares the revolt in Bulgaria, Ljuben Karavelov became somehow desolate. His agitated nature became tame. Little by little he moves away from politics and devotes his efforts to literature and educational activity.

In the 1876, by the time of April’s revolt, started in his home town Koprivshtitsa, Karavelov is again fired with rebellious spirit. Started to gather rebels, preach for the fight. In Russian – Turkish war in 1878 he is translator in Russian headquarters, again in the middle of the fight for liberation of his beloved “mother country”. Maybe because of this love, after the Liberation he doesn't loose time and opens again his printing establishment to publish “Knowledge” magazine, his desire to educate his nation was irresistible. In Ruse Karavelov fall ill by tuberculosis – consequence of many years ascetic and strenuous life. Died in 21 January 1878 – managed to see, but not to please The Liberation.

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player